Insolvenční řízení

Typ: slovo
Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele, není možné postupovat podle insovenčního zákona bez ohledu na výši dlužné částky. Insolvenční řízení se týká jak fyzických tak právnických osob, platí však pro ně rozdílná pravidla pro vstup do insolvence (úpadku) a průběh insolvenčního řízení.