Geodézie

Typ: slovo
Geodézie je vědní obor, jejímž základním úkolem je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve smyslu vodorovném i svislém.