Slunce jako hlavní dodavatel tepla

Datum: 09.05.2011
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Horký letní den. Slunce praží, rozpálený vzduch se tetelí nad rozžhavenou střechou. Ve sprše večer ze sebe smýváte celodenní pot vodou ohřátou ve vašem elektrickém či plynovém boileru. Není něco špatně?

Slunce na naši střechu pošle obrovské množství tepelné energie. Prostřednictvím kolektoru není problém ji zachytit. Umíte-li využít teplo hned, bude pro vás velmi levným dodavatelem nejen slunce, ale i firma zajišťující montáž systému.

Poněkud nešikovné je, že sluneční teplo je nejcennější a nejpotřebnější když je ho nejméně - v zimě. Navíc zatímco zachytit tepelné záření není problém, jeho skladování je už problém je.

Teplo skladovat lze. Budeme k tomu potřebovat co největší a co nejlépe izolovanou akumulační nádobu. Tím se počáteční investice do systému zvyšuje a ekonomická návratnost spolu se zvětšující se kapacitou zásobníku odplouvá daleko za dobu předpokládané životnosti.

Topení jen pro velké instalace

Jedna z větších instalací slunečních kolektorů na větším penzionu, která byla zaměřena na zimní vytápění, v sobě obsahovala zakopaný železniční vagon. Zakoupit vyřazenou cisternu, zaplatit její opravu, tepelnou izolaci, převoz na místo a zakopání se může vyplatit jedině u větších projektů.

U rodinných domů lze v našich zeměpisných šířkách můžeme na celoroční vytápění domu sluncem rovnou zapomenout. Ale i tak je možné teplo ze slunce v rodinných domech efektivně a bez větších počátečních nákladů využít.

Ohřejte si užitkovou vodu

Jednu akumulační nádrž vhodnou k ukládání tepla z kolektorů přitom doma pravděpodobně máte - boiler. Je v něm poměrně velké množství kapaliny, má tepelnou izolaci a teplo v něm díky průběžné spotřebě není třeba ukládat na dlouhou dobu.

Jak to funguje

Velmi jednoduše. Solární kolektor na střeše ohřívá nemrznoucí kapalinu v okruhu, který je napojen do boileru s kombinovaným ohřevem. Vždy když je teplota kapaliny v okruhu vyšší než teplota vody v boileru, systém sepne čerpadlo a systém začne fungovat. Není-li dostatek energie ze slunce, boiler dodá zbytek tepla ze sekundárního zdroje - z elektřiny, z plynu. Díky vakuovým kolektorům může systém fungovat i v zimě.

Konkrétní příklad

  • rodinný dům o čtyřech stálých obyvatelích
  • solární kolektor o ploše 10 m2
  • zásobník na teplou vodu o objemu 200 litrů
  • solární regulátor, čidla, čerpadla, okruh
  • při slunečním dnu o době svitu 4,5 h je možné zachytit 27 kWh
  • při ceně 1,5 Kč za kWh a přibližně třetině slunečních dnů v roce lze ušetřit 5000 Kč ročně
  • přebytečné teplo lze za letních měsíců využít např. k ohřevu vody v bazénu.