Připojení k inženýrským sítím

Datum: 28.05.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Jednou z agend, které musíte vyřídit k úspěšnému ohlášení stavby domu, je přístup na stavební pozemek. Bez připojení není postavení.

Prvním předpokladem je, že pozemek s nějakou komunikací sousedí. Váš záměr postavit do roka a do dne může narazit především v situaci, kdy kupujete pozemek v nově vznikajícím obytném celku a cesta k němu je vyznačena jen v mapách.

Na pozemku uprostřed polí, byť s plánovanou přístupovou cestou, nepostavíte nic. Je proto třeba už při uzavírání kupní smlouvy s touto podmínkou počítat. Odpovědí na pozdní dotaz pak může být jen pokrčení rameny.

Peníze uložené ve stavebním pozemku, u kterého není jasné, zda a kdy ho bude možné využít, nejsou nic příjemného. Navíc tento problém nemusí vyvstat jen uprostřed polí či louky. Problémem se může stát i cesta, po které jste se nic zlého netuše prošli při prohlídce s makléřem.

Z úředního hlediska je důležité rozlišit, zda pozemek připojujete k veřejně přístupné účelové komunikaci, anebo k místní komunikaci.

U účelové komunikace vám stačí získat souhlas vlastníka se zřízením připojení. Je dobré na to pamatovat předem, protože jde-li o veřejně přístupnou cestu, není její vlastník oprávněn omezit její užívání například na určitou skupinu uživatelů, může ale provoz na své komunikaci regulovat.

Zřízení sjezdu z místní komunikace se řídí ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. Žádost podáváte příslušnému silničnímu orgánu, nejčastěji stavebnímu úřadu, oddělení dopravy. K žádosti musíte přiložit situační plánek a doložit souhlas vlastníka komunikace a souhlas dopravního inspektorátu Policie ČR.

Vaše první cesta povede na Policii ČR. Doporučuji už sem s sebou vzít snímek z katastrální mapy se zakreslením zamýšleného sjezdu a přiložíte-li fotodokumentaci z místa, můžete s rozhodnutím odcházet i na počkání. Uředník na dopravním inspektorátě bude řešit především bezpečnost silničního provozu, dostatečný rozhled apod.

Se souhlasem policie vyražte za vlastníkem komunikace. Pozor, za vlastníkem komunikace, nikoliv za vlastníkem pozemku pod ní. Na mnoha místech se vlastníci liší. Obecně lze říct, že v případě místních komunikací budete o souhlas nejčastěji žádat obec, v případě silnic druhé a třetí třídy příslušnou Správu a údržbu silnic.

Od majitele komunikace se v souhlasu dozvíte požadované parametry sjezdu. Počítejte s tím, že budete muset zabezpečit, aby při deštích nestékala voda na silnici, aby sjezd měl minimální šířku a abyste neporušili případný příkop. Znamená to například trubku o světlosti 40 centimetrů. V některých případech vám na sjezdu může vzniknout nepříjemný hrb. Počítejte i s tím, že souhlas s vybudováním sjezdu dostanete pouze na období od dubna do října. Za silničářské zimy se stavět nesmí.

S oběma stanovisky zamiřte na stavební úřad. Připravte si formulář a pět set korun. Hřát vás může vědomí, že vás například nepotká osud mnohých rodin, které léta bydlí v nezkolaudovaných domech jen kvůli tomu, že řádně zkolaudovaná není léta užívaná cesta.