Nová studna: To nejhorší, co můžete vyřizovat

Datum: 13.09.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Leží tam v oboře, nožky má nahoře... slepička na tom se sháněním vody není tak zle. Neokusila české úřední postupy.

Z laického pohledu není studna ničím jiným než vyvrtanou dírou v zemi, vyztuženou trubkou. Něčím daleko jednodušším, než silnice, plynovod nebo dům. Z toho úředního pohledu je studna vůbec to nejsložitější, co si můžete pořídit.

Zatímco u rodinného domu do 160 metrů čtverečních půdorysu se stačí informovat na potřebné doklady, sehnat si je, podat ohlášení a vyčkat nabytí pravomocnosti, u studny vás čeká několikaměsíční obíhání úřadů, přičemž některé navštívíte i několikrát.

Vezměme si prostou situaci:

Chcete mít na zahradě studnu. Abyste si situaci co nejvíc zjednodušili, objednáte si firmu, která kromě vrtu obstará veškerou projektovou dokumentaci.

Na pozemek přijde zástupce firmy, vyhledá vhodné místo, zkontroluje, zda je v předepsané vzdálenosti od okolních zdrojů vody, od kanalizace, od silnic, od odpadních jímek. Podepíšete smlouvu, podle které firma vytvoří projekt průzkumného vrtu, ohlásí ho, vyvrtá a následně vám předá hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci.

Firma během několika týdnů připraví podklady k průzkumnému vrtu a provede ho. Voda na vaší zahradě tryská do výšky a mohlo by se zdát, že všechno dobře dopadlo. Ve skutečnosti jste ale na samém začátku.

Od vrtařů dostanete do rukou předběžnou dokumentaci k průzkumnému vrtu s příslibem, že projekt studny a hydrogeologický posudek dodá firma v několika týdnech.

V dobré víře jdete na vodoprávní úřad požádat o povolení studny. Tam se ale dozvíte, že povolení potřebujete hned tři – rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a povolení k odběru spodních vod.

Územní řízení musí proběhnout jako první. Takže vás z vodoprávního úřadu pošlou na úřad stavební. Tam dostanete seznam dokumentů, které musíte k zahájení řízení doložit. Nechybí mezi nimi souhlas obce, potvrzení neexistence sítí O2, ČEZu, plynařů a v lepším případě i vojáků, provozovatele ropovodu a dále.

Dobrou zprávou je, pokud se na pozemku chystáte stavět i dům, díky územnímu řízení na studnu máte v ruce většinu podkladů, které pro ohlášení stavby domu potřebujete.

Jedním z dokumentů, které pro vás stavební úřad chce, je souhlas ze záměrem – od vodoprávního úřadu. Cestou zpátky hloubáte, proč vám to ten ouřada na vodoprávním neřekl hned. Ale na slovo skoupý vodoprávník vám může způsobit ještě daleko větší komplikace.

Zlaté pravidlo: Na všechno se ptejte osobně. Pokud si jen vyzvednete formulář, můžete se se zlou potázat.

Například v dosud používaném formuláři pro vyslovení souhlasu se záměrem je napsáno, že nejprve musíte doložit stanovisko Povodí Vltavy, Labe, Moravy či kam spadáte. Když o něj požádáte, přijde vám po třech týdnech vyjádření, že od 1.1.2005 jejich vyjádření není třeba. Takže co je psáno, bylo dáno před pěti lety.

Příště budeme pokračovat...