Kupujeme pozemek: Zajíci hleď úplně na všechno

Datum: 30.04.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Kupujete-li pozemek, čeká vás takřka detektivní pátrání po jeho minulosti a po jeho okolí. Ušetříte si tak nepříjemná překvapení, která by vás po uzavření smlouvy mohla čekat.

Podle expertů je právě teď nejvhodnější doba na nákup stavebních pozemků.

Ekonomická krize na čas zlomila setrvalé stoupání jejich ceny. Další pokles se už nečeká. Naopak s hospodářským oživením se jejich ceny vydají opět vzhůru.

Pokud jste si nějaký pozemek vyhlédli, je dobré před složením zálohy a uzavřením smlouvy prověřit všechny okolnosti, které mohou jeho budoucí využití ovlivnit.

První cesta by měla vést na obecní úřad.

Zajímat byste se měli o územní plán. Pokud existuje, najdete v něm jednak základní informace o účelu možného využití, ale i základní regulativy, týkající se možné velikosti budoucích staveb. Je dobré zajímat se nejen o vyhlédnutý pozemek, ale i o nejbližší okolí, a stojí za to se zeptat, zda se nepřipravují v plánu nějaké změny.

Další směr pátrání povede k počítači.

Na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je poněkud nemoderně vypadající, ale velmi účelná aplikace, která vám o parcele poskytne mnoho cenných informací.

Zjistíte v ní komu pozemek doopravdy patří, můžete si tu ověřit její velikost, zda podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a zda je zatížena věcnými břemeny.

Informace zde však berte jako vysloveně orientační. Není nijak výjimečným případem, že pozemkem vedou inženýrské sítě, které mohou díky svému ochrannému pásmu pořádně zahýbat vaším záměrem, a v katastru o nich není ani zmínka.

O existenci vodovodu či kanalizace budou vědět na obecním úřadě. Přítomnost a umístění telefonních kabelů potvrdí Telefónica. Díky webové aplikaci můžete mít výsledek během dvou dnů. Zvolit si můžete buď zaslání mailem, které je zdarma, nebo poštou. Za zásilku zaplatíte 132 Kč.

Po internetu lze žádat i o vyjádření k přítomnosti elektrického vedení. Stačí se zaregistrovat ve virtuální obchodní kanceláři ČEZu, popřípadě PRE nebo E.ON. Obě tato potvrzení budete v budoucnu stejně potřebovat. O tom, zda se v místech mohou objevit i další sítě, se dozvíte na stavebním úřadě.

Vynechat byste neměli ani odbor životního prostředí nejbližší pověřené obce. Zde se dozvíte, zda váš pozemek neleží v chráněné oblasti, ať už třeba v chráněné krajinné oblasti, anebo zda vám pozemkem neprochází biokoridor.

Velmi důležitou otázkou je přístup k pozemku. Nejde jen o riziko hororových situací, vděčných zejména pro televize, typu „hloupý soused a cesta v jeho vlastnictví,“ ale i fakt, že povolení připojení pozemku na komunikaci je jednou z podmínek vydání stavebního povolení.

Ani tak nejsou všechna rizika vyčerpána. Obracet se na úřady nemusí stačit. O tom, zda za humny nemá v budoucnu vzniknout dálnice, obchvat, úložiště jaderného odpadu, spalovna, letiště nebo nedej bože radar, se nejrychleji dozvíte, když při prohlídce zkusíte oslovit několik starousedlíků. Obvykle mají ucelenější informace než leckterý dotčený orgán státní správy.