Kupujeme dům či pozemek se studnou

Datum: 14.04.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Voda je vedle přístupu a přípojky k elektrické energii jednou ze tří zásadních věcí, které nelze při koupi starší nemovitosti nebo pozemku opominout a je nutné její dodávce věnovat pozornost hned na počátku.

Je-li dům nebo pozemek napojen na místní vodovod, je věc velmi jednoduchá. Pokud je vodovodní přípojka funkční, není prakticky co řešit. Pokud je odpojená, je třeba si u provozovatele ověřit, zda případným připojením není či nemůže být nějaký problém.

Je-li v místě studna, je situace o něco složitější. U studny je, kromě její vydatnosti a kvality vody, což je možné zjistit čerpací zkouškou a rozborem, třeba ověřit, zda je ze studny možné vodu odebrat. Tedy zda studna má platné povolení k odběru podzemních vod.

Koncem roku 2007 zanikla veškerá povolení udělená od 1.1.1955 do 31.12.2001.
 

Původní majitel, pokud studnu nevyužíval, nemusel o nové povolení žádat. Používáním takové studny se ale vystavíte riziku pokuty až padesát tisíc korun.

Ke studni by měla dostupná dokumentace a pokud není, je vhodné se s žádostí o informace obrátit na vodoprávní úřad. Obvykle jím bývá odbor životního prostředí pověřené obce, pod kterou objekt spadá.

Studny, které vznikly do konce roku 1954 a slouží pro potřeby domácnosti, povolení mít nemusejí. Do roku 1955 totiž nebylo třeba k odebírání podzemních vod povolení. Skutečnost, že se jedná o historickou studnu, je ale třeba prokázat.

Doložit původní dokumentaci ke stavbě ale bývá v drtivé většině případů nemožné, protože se buď nedochovala, anebo ji nikdo vůbec nevypracoval. V takovém případě je možné k doložení použít i méně obvyklé důkazy.

Posloužit mohou zápisy z obecní kroniky, dávná usnesení o projednání dědictví, historické mapy, popřípadě znalecký posudek o stáří studny. Jednou z možností doložení stáří je i věrohodné svědectví.

Řádně povolená studna má jako podklad samotného povolení vyjádření odborné osoby. Tím je nejčastěji posudek hydrogeologa, který obsahuje veškerou dokumentaci studně, jejího ovlivnění hladiny spodní vody a stanovení množství povoleného odběru.

Povolený odběr se navíc stává chráněným odběrem. Pokud je například vybudováním jiné studny v okolí nebo stavební činností v bezprostřední blízkosti studna samotná nebo její vydatnost narušena, je snadnější domoci se náhrady škody.

Ideální je mít možnost výběru, ke studni mít ještě vodovodní přípojku a vodu ze studně používat třeba na zalévání, což je z vodovodu neekonomické. Ne vždy je to ale možné. Je mnoho míst, kde vodovod není a v blízké budoucnosti nebude.

Naopak obce, které nedávno vybudovaly vodovod v posledních letech, často novým studním brání. Vydáváním nesouhlasných stanovisek při jejich povolování se snaží motivovat k jeho používání.

I to je dobré před rozhodnutím o zakoupení pozemku, chaty či domu ověřit. Jedná se o informaci, kterou původní majitel často ani nemá, a budoucí využití nemovitosti přitom může hodně ovlivnit.

/jm/