Dražba nemovitosti - 2. díl

Datum: 14.05.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Již zde zaznělo, že dražby nemovitostí se v poslední době staly velmi oblíbenými a že lidé v nich našli způsob nejen jak nemovitost levně koupit, ale také na druhé straně, jak relativně rychle a transparentně nemovitost prodat.

Dražba

Nyní se však zaměříme přímo na dražbu samotnou a na vaši práci před a při dražbě samotné. Ještě jednou by se zde však slušelo zopakovat, že aukce je veřejná, a tedy každý se sem může jít samozřejmě jen podívat, a to bez jakéhokoliv zájmu o koupi nemovitosti. Účast na aukci je vždy bezplatná Pokud byste však o koupi nemovitosti prostřednictvím aukce zájem měli, je zde několik věcí, které byste jistě měli vědět.

Před datem samotné dražby je samozřejmá prohlídka draženého objektu stejně tak, jako byste ji chtěli „přímo“ koupit. Máte nárok na veškeré informace jako při „standardní koupi“, jen poté přijdete na dražbu. Je dobrý si vždy předem připravit všechny potřebné listiny, aby jste pak v den konané aukce nebyli nepříjemně zaskočeni.

Pokud se rozhodnete na aukci přijít a zúčastnit se jí, musíte splnit následující: dostavit se na aukci ve stanovený čas, s dokladem totožnosti (popřípadě dalšími dokumenty konkrétně vyžadovanými realitní kanceláří či vykonavatelem aukce) a s hotovostí určenou pro složení dražební jistiny. To je vše, co je od Vás požadováno, veškeré další potřebné dokumenty zde bude již mít připravené realitní kancelář, kdy Vy je vyplníte až na místě samotné dražby a složíte zde i dražební jistinu (pokud jste tak neučinili již dříve ve realitní kanceláři). Pokud nemovitost, která byla předmětem dražby, nevydražíte, veškerá dražební jistina se Vám beze zbytku vrátí zpět. Pro každou dražbu zvlášť jsou také určeny specielní podmínky, které stanovují nejen to, kdo se dražby zúčastnit může, ale také to, kdo je z dražby nemovitosti vyloučen, většinou je tak činěno kvůli zamezení střetu zájmů. Výše dražební jistiny je také vždy předem určena realitní kanceláří

Po prokázání se svou totožnosti a složení dražební jistiny Vám nezbývá nic jiného než se usadit a čekat na začátek dražby licitátorem. Poté nastává samotné dražení počínaje minimální cenou. Zájemce draží zvednutím přiděleného čísla a hlasitým vyslovení výše své nabídky. Aukce probíhá až do momentu, kdy nikdo z dražitelů není ochoten nabídnout sumu vyšší než je aktuální. Poté následují dvě výzvy licitátora, po druhé výzvě licitátor oznámí výši částky, a pokud nikdo již nenabídne, učiní licitátor výzvu třetí a poté udělí příklep tomu, kdo nabídl nejvyšší částku, tím ukončí celou dražbu.

Vydražitel nemovitosti se po skončení aukce dostaví k podpisu protokolu o dražbě a o upřesnění si dalších platebních podmínek mezi smluvními stranami. Ti, kteří nic nevydražili, navrátí zpět svá půjčená čísla a budou jim vráceny, již jednou zmíněné, dražební jistiny v plné výši. Dále již postupují podle různé realitní kanceláře individuálně.

Na aukci se vždy nemusí dražit pouze jedna nemovitost v jeden den, ale aukční den se může skládat z dražeb více nemovitostí, kdy dražitel se může zúčastnit i více akcí.

Na aukci nemusíte být fyzicky přítomni, ale můžete se zde nechat zastupovat člověkem tímto pověřeným, který se zde však musí prokázat všemi, pro toto určenými doklady (úředně ověřenou plnou mocí popř. ověřené čestné prohlášení).

Častokrát se při aukcích stává, že je dražitelem na aukci pouze jedna osoba, a tak vydraží předmět za minimální cenu. To je jedna ze skutečností, díky které se dříve téměř neznámé aukce nemovitostí stávají v současné době čím dál tím víc populárnějšími.

Dražba nemovitosti - 1. díl