Zprostředkovatelská smlouva

Typ: slovo
Zprostředkovatelská smlouva je využívána, když jedinec potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.
Klíčová slova: smlouvy