Předmět dražby

Typ: slovo
Předmětem dražby je dražená věc.