Pohledávka

Typ: slovo
Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.