Parcelní číslo

Typ: slovo
Parcelní číslo je složené z kmenového čísla a poddělení; součástí parcelního čísla parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí). Poznámka: V aplikaci nelze zvolit parcelu s díly.
Klíčová slova: ČÚZK