Parcelní číslo

Typ: slovo
Číslo pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí.