Exekutorský zápis

Typ: slovo
Exekutorský zápis sepisuje exekutor s dlužníkem a věřitelem a je obdobou notářského zápisu s exekučním titulem, pokud se dlužník zaváže splnit pohledávku a svolí k nařízení exekuce.