Dražba dobrovolná

Typ: slovo
Je prováděná na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit - likvidátor a správce konkursní podstaty. U této dražby je možnost snížení vyvolávací ceny (nejnižšího podání). Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Pokud cena dosažená vydražením není výšší než 200.000,- Kč, pak je vydražitel povinen ji uhradit po skončení dražby. V případě, že vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.