Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Územní plán Stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území.
Územní rozhodnutí Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona.
Územní řízení Správní řízení ve kterém stavební úřad rozhoduje o využití území nebo o umístění stavby nebo o chráněném území nebo ochranném pásmu nebo o stavební uzávěře nebo o dělení nebo scelení pozemků.

Celkový počet pojmů: 3