Slovník pojmů

Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník.
Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Vyberte prosím počáteční písmeno nebo zadejte hledané slovo.

Nejčastěji hledaná slova

Slovo Význam
Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém, který obsahuje rozsáhlé informace o průběhu insolvenčního řízení a jeho výsledcích.
Insolvenční řízení Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele, není možné postupovat podle insovenčního zákona bez ohledu na výši dlužné částky. Insolvenční řízení se týká jak fyzických tak právnických osob, platí však pro ně rozdílná pravidla pro vstup do insolvence (úpadku) a průběh insolvenčního řízení.
Insolvenční zákon Insolvenční zákon neboli Zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů; dále upravuje oddlužení dlužníka.
Inženýrská síť Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).

Celkový počet pojmů: 4