Pravidla soukromé inzerce

 1. Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce, před vstupem do systému se musí Objednavatel zaregistrovat nebo přihlásit.
   
 2. Počet vložených inzerátů od fyzických osob-nepodnikatelů je limitován počtem 10 inzerátů na unikátní kontaktní údaj (e-mail).
   
 3. Součástí textu nemohou být odkazy na jiné stránky (URL adresy)
   
 4. Objednavatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o nemovitostech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa.
   
 5. Objednavatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální tržní ceny nemovitosti, DPH, provize a fotodokumentace.
   
 6. Objednavatel nebude vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
   
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu. V textu inzerátu je vyloučeno:
  1. psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
  2. několikanásobné opakování slova/fráze
  3. zobrazovat loga společnosti na místě pro fotografie nemovitosti,
  4. uveřejňovat přetažené a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému.
 8. Provozovatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednavatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů ) prezentovaných samotným Objednavatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
   
 9. Provozovatel poskytuje všem platícím uživatelům technickou podporu na info@rajrealit.cz.
   
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek, a to zejména při jejich opakovaném porušování.