Zemědělský půdní fond – ochrana před živelnou zástavbou

Datum: 16.06.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Pokud jste koupili stavební pozemek na bývalých polích, narazíte ve výpisu z katastru nemovitostí na poznámku, že pozemek je chráněn zápisem v zemědělském půdním fondu. Zápis je pojistkou proti živelnému zastavování širých lánů nedočkavými developery.

Co ale dělat pokud jste nedočkavý developer a zastavování širých lánů je pro vás chlebem? Požádejte o vynětí.

Není to zase tak složité, jak se může na první pohled zdát. Podmínkou nezbytnou pro úspěšné vynětí daného místa je, že územní plán počítá s daným místem jako s územím určeným pro výstavbu.

Místo pod domem vyjmete, zahradu nikoliv

Jste-li prodávající a uvažujete-li o vynětí pozemku ze ZPF ještě před prodejem, abyste oslovili víc zájemců, zapomeňte na to. Z fondu se vždy vyjímá pouze ta plocha, která se stane plochou zastavěnou.

Žádat o vynětí předtím, než máte jasno a na papíře zakresleno co přesně chcete stavět, kde přesně to bude ležet a jak to bude velké, nemá proto žádný význam. Paradoxním důsledkem je, že až vše vypapírujete, postavíte a zkolaudujete, vaše pěstěná zahrada se bude stále nacházet pod ochranou zemědělského půdního fondu.

Na dva úřady

Vaše první cesta povede na odbor životního prostředí příslušného městského úřadu s rozšířenou působností – pro formulář. Často však tento formulář bývá umístěn na webu ke stažení, takže jednu cestu si můžete ušetřit.

S vyplněným formulářem zamiřte na obecní či městský úřad příslušný je katastrálnímu území, ve kterém pozemek leží. Potvrdí vám tam, že pozemek je z hlediska územního plánu stavební a že vynětí je možné. Poté se vrátíte na odbor životního prostředí.

Co budete kromě formuláře potřebovat:

  • výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka, pokud jím není žadatel
  • snímek z katastrální mapy se zakreslením navrhovaného odnětí půdy
  • dokumentace umístění stavby na pozemku, zakreslení přístupové komunikace a zpevněných ploch
  • výpočet bilance skrývky ornice a návrh jejího hospodárného využití
  • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF

První tři body jsou vcelku jasné. V dokumentaci umístění stačí vyznačit budoucí umístění stavby na pozemku a její půdorys, včetně zpevněných ploch. Výpočet bilance splníte v případě jednoduché stavby rodinného domu se zahradou prostým vynásobením budoucí zastavěné plochy v metrech čtverečních patnácti až třiceti centimetry. Vypočítané kubické metry zapíšete do výpočtu a uvedete, že odkrytou půdu použijete při zahradních úpravách.

Odvody za odnětí půdy jsou finanční náhradou pro stát. V rámci stavby RD se jedná řádově stokoruny až tisícikoruny, výpočet ale musí provést autorizovaná osoba. Tomuto poplatku a jeho výpočet se ale můžete vyhnout.

Dobře si rozmyslete, jestli chcete mít na zahradě ještě další samostatně stojící stavbu, např. zabudovaný bazén anebo garáž se základy (dřevěný přístřešek ukotvený k zemi se za samostatně stojící stavbu nepočítá). Pokud ne, pokud má obec schválený územní plán a pokud jde o stavbu pro bydlení, výpočtu a odvodu se vyhnete.

Zbývá jen podat, pro případné komplikace doplnit telefonní číslo a vyčkat přibližně měsíc. Váš vysněný domov je zase o krok blíž.