Úroková dotace na hypotéku: Jak ji získat?

Datum: 07.09.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Hypoteční trh zaznamenal v posledních letech propad, banky zpřísnily vydávání hypoték a zvýšily úrokové sazby, které již druhým rokem překračují 5% hranici. To je dobrá zpráva pro žadatele o hypotéku – stát jim totiž opět přispěje prostřednictvím tzv. úrokové dotace, na kterou je v rozpočtu připraveno 45 milionů korun. O co jde a kdo má na dotaci nárok?

Kdy a proč dotace na hypotéku

Úroková dotace na hypotéku je určena mladým lidem do 36 let, kterým má pomoci získat vlastní bydlení. Akce by také měla zvýšit zájem o hypotéky a rozhýbat realitní trh.

To, zda bude stát přispívat na hypotéku či nikoli, záleží na výši úrokové sazby v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 překročila průměrná výše úrokové sazby magickou hranici 5 %, bude letos stát přispívat na hypotéku 1 % (se zvyšujícími se úrokovými sazbami stát zvyšuje i svůj příspěvek do maximální hranice 8% úrokové sazby, kdy podpora činí 4 %).

Podmínky pro získání dotace na hypotéku

  • O dotaci mohou žádat pouze lidé do 36 let.
  • Dotace je určena jen manželům (oba musí splňovat uvedenou věkovou hranici).
  • Nemovitost, na níž si žadatel bere hypotéku, musí být stará minimálně 2 roky.
  • Rodinný dům, který bude z hypotéky pořízen, může mít max. 1 bytovou jednotku.
  • Byt, jenž si žadatel za hypotéku koupí, musí být ve výlučném vlastnictví žadatele, nebo ve společném jmění.
  • K datu podání žádosti nesmí žadatel vlastnit jiný dům či byt.
  • Dotace se vztahuje pouze na koupi nemovitostí, nikoli např. na rekonstrukci.

Další omezení aneb 1 % není jisté

Žádost o úrokovou dotaci na hypotéku předkládá žadatel bance a je nutné k ní přiložit ještě další náležitosti (například kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí atd.). Kromě Volksbank a LBBW Bank je možné žádat o státní podporu u všech bank.

Dotace je vyplácena po celou dobu fixace úrokové sazby, maximálně ale po dobu 5 let. Krom toho je stanovena i maximální hranice úvěru a platí, že co je nad ní, nemá na podporu nárok. V případě hypotéky na byt se úroková dotace poskytuje do výše 800 tisíc korun, v případě rodinného domu do 1,5 milionu korun (co je nad touto hranicí není státem dotováno). Proto nemusí vždy platit, že stát bude dotovat 1 % z měsíčních splátek úvěru.

Pokud plánujete o hypotéku zažádat a využít i státní podpory, vyplatí se vše pečlivě spočítat s vaším bankovním poradcem, abyste mohli dotaci maximálně využít.