Spořit rozhodně! Jenže jak?

Datum: 25.03.2011
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
O tom, že současná ekonomická situace připomíná spíše nežli pohádku thriller s horovými prvky, všichni víme. Proto je spoření rozhodně správnou volbou a vzhledem k velmi nejistým ekonomickým prognózám téměř nezbytností pro určitý pocit bezpečí pro naši budoucnost. Jenže na trhu je nepřeberné množství bankovních produktů a investičním možností, takže člověk někdy přesně neví, jakou alternativu zvolit. Proto si zkusíme vytknout některé základní informace o spoření.

Začněte včas - spoření pro děti

Samozřejmě, že nesmírně důležité je se spořením začít včas, když alespoň omezené možnosti spoření ještě máme. Je jasné, že v situaci, kdy si jídlo pamatujeme už jen z televize, která ovšem taky nefunguje, protože nám už před měsícem vypli elektřinu, je na spoření jaksi pozdě. Je tedy zodpovědné začít spořit už svým dětem. K tomuto účelu je ideální dětská vkladní knížka, kam rodiče ukládají prostředky svému dítěti. Tento produkt obsahuje finanční premie a je ze své podstaty myšlen na dobu určitou, tudíž peníze budou k dispozici dítěti dosažením 18. roku věku. Tato finanční pomoc se bude budoucímu mladíkovi nebo slečně v tomto věku věku velmi hodit i vzhledem k tomu, že nad námi visí vize ne tak vzdáleného zavedení školného na vysokých školách. Speciálně pro tento případ se pak dá uzavřít přímo spoření na vzdělání, které lze pro účely studia střední a vysoké školy pořídit opět i pro nezletilce a které je při dodržení podmínek banky úročeno velmi výhodnou sazbou.

Termínované vklady

Pro střednědobé úspory je možností termínovaný vklad, což je prostě řečeno jednorázový vklad na účet, kde peníze po předem stanovenou dobu ponecháte ležet. Na tomto účtu vám pak (oproti účtu bežnému) budou vaše peníze úročeny výhodnější sazbou. Tento účet ale není učen k tomu, abyste z něj bežně platili nebo si tam nechali zasílat např. mzdu. Dále za předčasný výběr peněz (pokud ho vůbec banka dovoluje) se platí sankční poplatky. Většinou bude třeba, aby váš vklad dosáhl určité bankou určené minimální výše. Nicméně výhodou je, že banky tyto účty zřídí a vedou zpravidla zdarma. Tento způsob uložení prostředků se vyplatí na dobu např. dvou let, pokud chcete spořit i investovat dlouhodobě a třeba do "aleluja", využijte spíše spořící investiční účet.

Spoření s podporou státu

Jako dobrá varianta se jeví i využití podpory státu při spoření. Řeč je o stavebním spoření a penzijním připojištění. Stavební spoření znají snad všichni, co si můžeme o něm říci obecně, je, že je vhodné pro ty, kteří předpokládají, že minimálně příštích šest let, nebudou spořené peníze potřebovat. Lze ho také doporučit těm, kteří hodlají následně využít úvěrový produkt stavební spořitelny.

Hodně aktuální se v době, kdy se blíží důchodová reforma a především situace, kdy jaksi na důchody prostě nebude, jeví penzijní připojištění jako forma spoření pro stáří podporavaná státním příspěvkem. Toto se uzavírá s penzijním fondem a spočívá v postupném střádání poměrně malých částek v předdůchodovém věku, které se střadateli takto hromadí na účtě. Výše státního příspěvku se odvíjí od vámi průběžně ukládáné částky, přičemž maximální "dáreček" od státu (150 Kč)obržíte, pokud váš měsíční vklad dosáhne 500 korun.

Investice do podílvých fondů

Podílové fondy vás ve svém výsledku mohou na stáři zajistit efektivnějí nežli třeba zmíněné důchodové připojištění. Důvod, proč je ale lidé přesto méně vyhledávají, je poměrně jasný, tato forma zhodnocení vašich aktiv s sebou nese rizika. Nicméně pokud se dobře zamyslíte nad svojí situací, možnostmi a očekáváními, můžete přijít na to, že určitá rizika jste schopni unést a získat můžete velmi mnoho. Je ovšem samozřejmě třeba vše probrat s investičními poradci a neukvapovat se.