Sítě na pozemku: Výhoda i nečekaný problém

Datum: 19.09.2011
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Zasíťovaný stavební pozemek = hodnotnější pozemek. Ne vždy ale existenci nějaké sítě na vysněném místě k bydlení uvítáte a ne vždy se o ní dozvíte včas.

Mít na stavebním pozemku přístup k elektřině, vodovodu, kanalizaci, plynu a k telefonní datové síti je jednoznačné plus. V ideálním případě vedou sítě podél jeho okraje a není problém se k nim připojit. Ideální situace ale v reálném životě nenastává takřka nikdy a pokud přeci jen přijde, poznáte ji na ceně pozemku.

Inženýrské sítě ale mohou při plánování výstavby znamenat znaménko přesně opačné a velkou komplikaci. Ne všechny totiž vznikly v době, kdy už byl pozemek stavební a čím staršího data jsou, tím menší hlavu si s jejich citlivým umisťováním a dokumentací stavu jejich stavitel dělal.

Všechny sítě, které v zemi leží, se berou jako věcné břemeno, byť nejsou v katastru nemovitostí vůbec uvedeny. Kabel telefonní sítě nebo stará kanalizace vedoucí šikmo přes střed pozemku významně ovlivní možnost pozemek zastavět. Nemusíte se rozčilovat na prodávajícího - o jejich existenci ani jako dlouholetý majitel vůbec nemusel mít tušení.

S takovýmito relikty minulosti jde těžko něco dělat. Pokud ano, vždy to bude na vaše náklady. Vyplatí se proto navštívit příslušný stavební úřad. O tom, na co všechno je možné v dané lokalitě narazit, vědí nejvíce právě tam. Dostanete od nich seznam provozovatelů sítí v dotyčném katastrálním území. Zda a kde přesně jejich zařízení leží, zjistíte až u provozovatelů samotných.

Vždy mezi nimi jsou provozovatel elektrické sítě a telefonní sítě, velmi často distributor plynu, provozovatel vodovodu a kanalizace. Vzácněji narazíte na Armádu ČR či provozovatele ropovodu nebo plynovodu.

Seznam použijete nejen k rozhodnutí, zda pozemek koupit, ale budete ho potřebovat i k případnému stavebnímu povolení - všichni provozovatelé sítí, kteří v dané lokalitě svou síť provozují, se vám musejí vyjádřit k existenci vlastních zařízení na stavebním pozemku a případně stanovit podmínky pro realizaci stavby.

U ČEZu a u Telefonicy je možné o vyjádření požádat z pohodlí domova prostřednictvím internetu. ČEZ vyřídí vaši žádost zdarma a potvrzení zašle na zadanou adresu. U Telefonicy je zpoplatněno zaslání poštou. Vystavení elektronického dokladu, který si sami vytisknete, zpoplatněno není.

Zatímco vodovod a kanalizaci většinou uvítáte, a jejich provozovatel velmi často jako kompenzaci za uložení ve vašem pozemku nabízí připojení k síti zdarma, například dálkové vedení telefonní sítě nebo vojenský kabel znamenají pouze komplikace.

Existující sítě budete muset před započetím stavby na svoje vlastní náklady nechat přesně zaměřit a vytyčit. Pokud to neučiníte, počítejte s tím, že např. překopnutí optického kabelu je velmi nákladná záležitost a nikdo nebude brát zřetel na to, že třeba byl zakopán jinak než tvrdila dokumentace operátora.

S omezením, se kterým počítejte u každé sítě, je celkem tři metry širokého ochranné pásmo. Tam nesmíte nejen stavět, ale ani vysazovat dřeviny.

Drobnou útěchou na závěr všem zatíženým věcným břemenem může být, že provozovatel musí po případném zásahu u vás uvést vše do původního stavu. Pohled na odborně vzdělané montéry optických sítí láskyplně obnovující vaši skalku a okopávající vaše brambory může být jistým zadostiučiněním.