Prodali jsme, odcházíme

Datum: 27.07.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Mohlo by se zdát, že podpisem kupní smlouvy máme jako prodávající většinu starostí za sebou. Opak je pravdou: Pouze jsme sehnali kupce. Hlavní vyřizování nás teprve čeká.

Převod

První starostí je zařízení převodu nemovitosti. Podáním návrhu na vklad spolu s příslušným počtem smluv převod začíná. Katastrální úřad v případě, že návrh neuzná jako kompletní a úplný, vyzývá účastníky k doplnění. Je šikovné k návrhu na vklad připojit e-mail a telefonní číslo.

Průběh vkladu je možné sledovat i na internetu na této adrese. Jakmile úřad návrh na vklad přijme, dotyčnou nemovitost zaplombuje a tuto skutečnost vyznačí v katastru. Prostřednictvím internetového náhledu na nemovitost je možné si rozkliknout dotyčné řízení a zkontrolovat stav.

Předání a zodpovědnost

Ve smlouvě o prodeji bystě měli mít ošetřeno i předání nemovitosti a zodpovědnosti za její stav. Obvyklá praxe je předání na místě při předání klíčů stvrdit předávacím protokolem a tento protokol ve smlouvě zmínit, stejně jako zodpovědnost za případné škody. Není na škodu si v okamžiku předání pořídit fotodokumentaci.

Pojištění

S předáním nemovitosti přichází příjemná věc: Neručíte za škody, nepotřebujete pojištění. Vemte exemplář kupní smlouvy a vyražte s ním na svou pojišťovnu. Přestože vaše smlouva má pojistné období, během kterého ji není možné jednostranně vypovědět, prodej předmětu pojištění je výjimkou. Smlouvu můžete ukončit ke dni prodeje či ke dni předání nemovitosti. Pojištovna vám případný přeplatek vrátí.

Smlouvy, služby a sítě

Kolik služeb používáš, tolikrát jsi převodcem. Nadchází ve většině případů nejzdlouhavější část přepisování. U všech sítí a služeb, které používáte, je třeba zařídit jejich převod nebo ukončení. Patří k dobrým zvyklostem na převodu spolupracovat s novým majitelem, případně ho o nich aspoň informovat.

Pokud totiž například odhlásíte odběr elektřiny a nový majitel se do stanoveného termínu sedmi až deseti dnů nepřihlásí, elektroměr mu odmontují a jeho zpětná montáž se mu prodraží. Sítí a služeb může být nepřeberné množství. Elektřina, plyn, voda a odvoz odpadu jsou jen nejčastějším vrcholkem ledovce. Máte internet, kabelovou televizi, předplatné nějakého časopisu? To vše budete muset zařídit.

Udělejte si pečlivě přehled všeho co používáte a dohodněte se s novým majitelem co bude chtít používat a co ne. Pozdější dohledávání na základě upomínek znamená jen mrzutosti. Do protokolu o předání důsledně zapište čísla elektroměru, vodoměrů atd. Pořádek dělá přátele.

To nejhorší nakonec

Poslední povinností, kterou musíte splnit, je podání přiznání k dani z převodu nemovitosti a její zaplacení. Potřebovat k tomu budete autorizovaného odhadce, který vám za několik tisíc korun vypracuje posudek na cenu nemovitosti. Daň zaplatíte buď z odhadní nebo z kupní ceny, podle toho která suma bude vyšší. Daň samotná jsou tři procenta. Na podání přiznání a na její zaplacení máte tři měsíce.