Po roce 2020 už jen pasivní domy?

Datum: 01.11.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Stavebnictví je jedním z odvětví, kde opravdu stojí za to zamyslet se nad plýtváním energiemi. Budovy se totiž na celosvětové spotřebě energií podílejí ze 40 %. Evropská unie koncem roku 2009 přijala směrnici, podle níž by se od roku 2021 měly stavět pouze domy s energetickou spotřebou blížící se nule.

Nulová spotřeba energie budov

Jedná se o směrnici EPBD II (zkratka pochází z anglického Energy Performance Building Directive), která má v Evropské unii snížit energetickou spotřebu budov a přispět tak i k redukci emisí skleníkových plynů.

Směrnici bude muset Česká republika nejprve implementovat do národní legislativy (pravděpodobně se dotkne zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 148/2007 o energetické náročnosti budov). Sporný je ovšem pojem „téměř nulová spotřeba energie“ budov. V jeho výkladu budou mít státy volné ruce.

Dotace na pasivní domy již nyní

Tlak na snižování energetické spotřeby budov je ovšem evidentní a Česká republika již nyní podporuje výstavbu pasivních domů prostřednictvím programu Zelená úsporám (na pasivní dům je vyplácena jednorázová dotace 250 000 korun).

Kritériem pasivního bydlení je spotřeba tepla na metr čtvereční plochy. Pasivní domy spotřebují maximálně 15 kWh tepla na metr čtvereční plochy za rok. Objevují se ale také tzv. nulové domy, jejichž spotřeba tepla je menší než 5 kWh, nebo tzv. plusové domy, jež vyrobí více energie, než spotřebují. Průměrná novostavba dnes spotřebuje mezi 80–140 kWh tepla na metr čtvereční ročně.

Energetický štítek novostaveb

Minulý rok vstoupila v platnost vyhláška o energetické náročnosti budov, podle níž musí mít každá novostavba tzv. energetický průkaz. Zjednodušeně řečeno, jde o podobný princip, na němž jsou založeny energetické štítky elektrospotřebičů, které ukazují jejich energetickou náročnost.

Energetický průkaz budov ukazuje, kolik tepla si daná budova vyžádá. Nejúspornější stavby jsou označeny písmenem A (u rodinného domu spotřeba tepla menší než 51 kWh na metr čtvereční plochy ročně), zatímco ty nejvíce energeticky náročné spadají pod písmeno G. Současná novostavba rodinného domu se musí vejít do kategorie C, tedy spotřebovávat maximálně 142 kWh tepla na metr čtvereční a rok.

Slovníček pojmů: Úsporné bydlení

Nízkonergetický dům: Spotřebuje maximálně 50 kWh/m2 ročně
Pasivní dům: Spotřebuje maximálně 15 kWh/m2 ročně
Nulový dům: Spotřebuje maximálně 5 kWh/m2 ročně
Plusový dům: Vyrobí více energie, než spotřebuje na svůj provoz