Můj soused - les

Datum: 27.09.2011
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Bydlet nedaleko lesa je na jednu stranu velmi romantická i praktická záležitost. Přinést může ale i komplikace.

Bydlím s rodinou na polosamotě obklopené ze tří stran lesem. Nikdo není na houbách rychleji než my. Když je třeba pár větví na táborák, stačí ho přehodit přes plot. Domluva se správcem revíru a pár stokorun řeší část problému se zimním vytápěním našeho domu.

Tiché posezení před domem mění se v přírodovědný dokument. Po stromech skáčou veverky, ptáci dloubají červy z listí. Za domem pobíhají srnky, občas se po protějším svahu prožene stádo divokých prasat. Večer usínáme s příjemným šustěním listí za oknem.

Pro člověka navyklého na život ve městě romantická vize. Jenže všechno má i svůj rub. Kolem každého lesního pozemku se táhne ochranné padesátimetrové pásmo. A má svá omezení, která je nutno respektovat.

Pokud chcete do zmíněné vzdálenosti od lesa umístit novou stavbu, připravte se na složitější stavební řízení. Platí to i pro rekonstrukce a jiné úpravy podléhající stavebnímu povolení či ohlášení.

Na skutečnost, že stavíte v ochranném pásmu, vás upozorní na odboru životního prostředí. Znamená to zařídit ještě jeden dokument, a sice stanovisko majitele lesa. Tím bývá nejčastěji státní podnik Lesy ČR.

Na webu www.lesycr.cz najděte příslušnou lesní správu. Před osobní návštěvou doporučuji zatelefonovat, nejlépe s číslem pozemku. Urychlíte tak vyřízení celé záležitosti, některé ochotnější úřednice s vámi banálnější záležitosti vyřídí korespondenčně.

Správce lesa může stanovit podmínky a omezení, které budete muset při stavbě dodržet. Nejčastěji to bývá požadavek na to, aby stavební práce les nijak nepoškodily, abyste neskladovali stavební materiál v lese a aby staveništní doprava nevjížděla na lesní cesty.

Po fázi budování u lesa přichází fáze soužití s lesem. Kromě výše zmíněných příjemností znamená sousedství s lesem i několik komplikací.

Připravte se na to, že les má vždy o něco větší práva než vy. Spadne-li vám na plot větev ze stromu vašeho souseda, můžete po něm požadovat náhradu škody, za předpokladu, že jeho stav zanedbal. Spadne-li na vás větev z lesa, nemůžete požadovat nic, protože se nacházíte v ochranném pásmu.

Na tuto skutečnost je dobré pamatovat při sjednávání pojištění. Ne všechny pojišťovny toto riziko kryjí a jeho zahrnutí do smlouvy je obvykle třeba zdlouhavě ověřovat. Málokterý pojišťovací poradce má tyto věci v malíčku.

Poslední problém nastává v okamžiku, kdy se staletý smrk pomalu sklání nad váš dům. Není otázkou zda na něj spadne, ale kdy. Opět je třeba obrátit se na lesní správu a ktuto skutečnost jim oznámit. Odstranění stromu pak provedete na vlastní náklady. Dřevo, které při tom vznikne, si ale nesmíte ponechat. Zůstává majetkem lesů.

Přijde vám to nespravedlivé? Dá se to tak brát, ale zase vy večery...