Havaj za dveřmi - stavíme bazén

Datum: 22.09.2010
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
"Marie, jdu si zaplavat." Tato častá červencová věta nemusí být nutně následována balením tašky, probíjením se hustou městskou dopravou, převlékáním v šatnách a doufáním, že žádný z bezhlavě se do vody vrhajících teenagerů si pro své přistání nezvolí vaše záda. Tato věta totiž v dnešní době může předcházet tomu, že vyjdete ze dveří svého domu, sundáte si župan a zaplavete si ve vlastním bazénu. Ne, že by náklady na pořízení bazénu byly zanedbatelnou položkou, ale i ti majitelé domů, kteří se v pěnězích zrovna nekoupou, se mohou koupat ve vlastním bazénu. Samozřejmě můžete zvolit nezapuštěnou variantu bazénu, ale jakmile okusíte fajnovost koupání v pohodlí a soukromí vašeho domova a zároveň neestetičnost takového nezapuštěného ošklivce, je dost pravděpodobné, že stejně zauvažujete o bazénu zapuštěném do země. Specializované firmy vám bazén postaví v podstatě na klíč (nebo zde spíš na plavky), ale než k nim vyrazíme, řekněme si pár základních informací.

Kam bazén umístit

Z hlediska časové využitelnosti bazénu jsou samozřejmě nejlepší variantou interiérové bazény. To je ovšem řešení, které přichází do úvahy spíše pokud teprve plánujete stavbu domu nebo máte dost místa a energie pro jeho vestavbu. Využitelnost venkovních bazénů je v našem klimatu omezena v podstatě jen na letní měsíce, protože málokdo vyhledává při plavání prodírání se ledovou krustou při každém tempu. Využitelnost venkovního bazénu můžete prodloužit zastřešením a vyhřívacím systémem, pak si bazén budete moci užívat zhruba polovinu roku.

U venkovního bazénu volíme slunné místo (jižní strana domu), které není ničím zastíněno. Ani plocha blízko stromů a větších keřů není ideální, protože budete muset neustále z bazénu lovit listí nebo květy. Také při dostatku místa je lépe koupání umístit dále od plotu a veřejné komunikace, protože vašim cílem je sportovat a relaxovat v soukromí, nikoli být atrakcí pro místní voyery.

Také myslete na to, že se u bazénu budete chtít slunit, a to nikoli nalepeni na zeď domu. Pokud budete zastřešovat, je třeba nechat místo na pojezdové kolejnice pro toto zastřešení. Nazapomeňte ani na prostor pro filtrační zařízení.

Rozměry a stavební povolení

Rozměry vašeho budoucího bazénu jsou věcí zejména vašich prostorových a finančních možností a také jistě vašeho vkusu. Čím delší si bazén postavíte, tím víc si logicky zaplavete. Kriterium rozměrů je velmi podstatné i pro otázku stavebního povolení, která je upravena ve stavebním zákoně. Pokud budete stavět bazén do 40 m2, tak tento nebude podléhat režimu povolení ani ohlášení u stavebního úřadu, přesto však musíte vyplnit a podat jednoduché oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu místně příslušnému stavebnímu úřadu, který by se měl do 30ti dnů k vašemu záměru vyjádřit. Pokud budete stavět bazén větších rozměrů, pak už je třeba vyplnit a podat formulář pro ohlášení stavby s potřebnými přílohami, které pro vás ale v praxi zpravidla připraví firma, které jste stavbu bazénu zadali.

Zvolený materiál

Teď se podíváme na možné materiály, z nichž si nechat bazén zhotovit a jejich výhody a nevýhody. Obecným parametrem bude samozřejmě cena. Ta se u plastového bazénu bude pohybovat od 70 tisíc korun, u odolnější težší folie od 100 tisíc a u keramických bazenů se cena vyšplhá nad nepříliš sympatických150 tisíc korun.

Polypropylenové (plastové) bazény

Výhody:

 • Stavba netrvá dlouho (bazén se přivezene už hotový a jen se usadí se a obetonuje)
 • Nemá kovové části, takže nerezaví
 • Za nižší náklady vydrží až 15 let

Nevýhody:

 • Snadno se poškrábe či vzedme, což není zrovna vítaná atrakce
 • Při vypouštění se může dokonce zbortit, což už je konec všech atrakcí

DLW fólie

Výhody:

 • Budoucí bazén může mít neomezenou hloubku a velikost
 • Je ot vhodný materiál pro rekonstrukce starého bazénu
 • Bazén bude relativně pevný a odolný vůči teplotám a neztratí barvu

Nevýhody:

 • Tyto typy jsou stavebně a časově náročné
 • Za vyšší náklady životnost 15 let

Keramické bazény

Výhody:

 • Jsou esteticky nejhodnotnější a velmi trvanlivé
 • Z různě barevných keramických obkladů si můžete pomocí mozaiky složit vlastní motiv
 • Celkem snadno se čistí

Nevýhody:

 • Nejvyšší cena
 • Rekonstrukce a i prvotní instalace je velmi náročná (je třeba použít jeřáb)