Budujeme studnu

Datum: 13.06.2011
  | 
Kategorie: Realitní průvodce
 |  
Publikoval: David Svoboda
Slovo „budování“ může znít v případě studny trochu nadneseně, ale například z úředního hlediska je studna plnohodnotnou stavbou. Budování je tedy na místě.

Chystáte-li se stavět dům, anebo máte-li nějaký objekt, kde není voda či jí je nedostatek, nezbude vám nic jiného než se do tohoto podniku s jistým výsledkem pustit. Prvním předpokladem je najít někoho, kdo vám studnu postaví. Kopané studny se v současnosti stavějí jen výjimečně, a tak půjde o specializovanou firmu s vrtnou soupravou.

Nedoporučuji obracet se zvlášť na proutkaře, který zatluče kolík, a zvlášť na firmu, u které objednáte vrt v jeho místě. Pokud totiž firma v místě vodu nenajde, budete jí muset veškeré práce uhradit. Pokud si pramen hledá sama, těžko u vás se stejným požadavkem uspěje.

Nevím jak vy, ale když přede mnou seriozní majitel vrtařské firmy s odborným oprávněním odloží technické výkresy a začne po pozemku běhat s proutkem, tak já osobně hodně znejistím.

Znejistím i jako člověk, kterému se virgule v rukou také kroutí. Jak jsem ale zjistil, nekroutí se mi nad podzemními prameny, ale nad aktivním elektrickým vedením. Jako laik jsem slyšel o hladině spodní vody, a z toho mi logicky vyplývá, že až na výjimečné případy je jedno, kde se vrtá. Možná je ono pobíhání s proutkem už jen jakýmsi folklorem, kterého se vrtaři nechtějí vzdát. Každopádně nezbývá než doufat, že při vrtání pramene newčekaně nezhasne celá vesnice.

Než se ale vrtná souprava zaryje do země, je třeba myslet na úřední stránku věci. Na stavbu studny se vztahuje stavební povolení. K jeho získání je třeba doložit územní rozhodnutí, doklad o vlastnictví pozemku, projektovou dokumentaci, stanoviska dotčených úřadů státní správy a povolení k odběru vody.

Zvolit si ale můžete mezi dvěma způsoby, a sice zda budete nejprve vyřizovat stavební povolení a poté vrtat, anebo zda nejprve vyvrtáte studnu jako průzkumný vrt a stavební povolením jej přeměníte na studnu.

První způsob předpokládá alespoň tři měsíce na vyřizování písemností a po vyvrtání následuje pouze kolaudace stavby. Je vhodný pokud na vrt samotný nespěcháte anebo máte-li důvod předpokládat, že vodu na daném místě skutečně najdete.

Druhý způsob je vhodný pokud si hydrogeologickými podmínkami nejste jistí, anebo pokud z různých důvodů potřebujete, aby samotné vrtání proběhlo co nejrychleji. Před vrtnými pracemi je třeba pouze provést ohlášení průzkumného vrtu, což zabere řádově týdny. Veškerá další dokumentace, včetně vystrojení studny, následuje.

Ať už zvolíte jakýkoliv postup, je vždy vhodné poradit se předem s odborníkem, který posoudí místní hydrogeologické podmínky, dostatečnou vzdálenost od kanalizace či odpadních jímek, ale také možné ovlivnění ostatních studní. Někteří analytici tvrdí, že třetí světová válka bude o vodu. Není šťastné, když začne mezi vámi a vašimi sousedy.